Ritreglur


Ritreglur Íslenskrar málnefndar (pdf-skjal, 360 kb)

 

Nýjar ritreglur

Í 6. gr. laga um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls stendur: „Íslensk málnefnd semur íslenskar ritreglur sem gilda m.a. um stafsetningarkennslu í skólum og ráðherra gefur út. Grundvallarbreytingar á ritreglum eru háðar samþykki ráðherra.“ (http://www.althingi.is/altext/stjt/2011.061.html)

Á vegum Íslenskrar málnefndar störfuðu vinnuhópar árin 2009–2015 að endurskoðun íslenskra ritreglna. Íslensk málnefnd skilaði drögum að nýjum ritreglum til mennta- og menningarmálaráðuneytis 5. apríl 2016. Ráðuneytið gaf út ritreglurnar í sumar.

Auglýsing um setningu íslenskra ritreglna (nr. 695, 6. júní 2016): https://www.menntamalaraduneyti.is/media/frettatengt2016/Auglysing-um-islenskar-ritreglur.pdf

Fréttatilkynning mennta- og menningarmálaráðuneytis: https://www.menntamalaraduneyti.is/frettir/forsidugreinar/nyjar-ritreglur

 

Uppfært 6.12.2016: Íslensk málnefnd hefur látið hanna nýtt pdf-skjal af nýju ritreglunum sem skoða má hér. Hönnuður er Sigrún Sigvaldadóttir. Stefnt er að því að þetta útlit ritreglnanna verði grunnur að sérstakri vefsíðu þeirra.

Ritreglur Íslenskrar málnefndar (pdf-skjal, 360 kb)

 

 

 

Ritreglur ÍM