Málnefndaþing í Stokkhólmi 28.–29. ágúst 2014

28.-29. ágúst 2014

Välkommen till Nordiska språkmötet i Stockholm 2014!

Språkrådet i Sverige anordnar årets nordiska språkmöte i samarbete med Nordisk språkkoordination och Nätverket för de nordiska språknämnderna. Temat är den nordiska språkdeklarationen.

Språkmötet är till för alla som är berörda och intresserade av nordisk språkförståelse, nordisk språkpolitik och språken i Norden. På myndigheter och universitet, i skolor och på bibliotek, tidningar, radio och tv.

Under två dagar kommer den nordiska språkdeklarationen att belysas från olika håll i en rad föredrag och diskussioner.

  • Vad innehåller den nordiska språkdeklarationen? Vad har den åstadkommit? Bör den kanske revideras?
  • Vad görs för att genomföra och följa upp den? Hur kan arbetet utvecklas och samarbetet förbättras?
  • Vad händer med de fyra arbetsfrågorna: språkförståelse, parallellspråkighet, mångspråkighet samt Norden som språklig föregångsregion?

Datum: 28 augusti–29 augusti 2014. Språkmötet inleds på torsdagen kl. 9.30 och avslutas på fredagen kl. 15.00.

Mer information hittar du på http://www.sprakradet.se/18379. Där kan du också anmäla dig. Tänk på att göra det senast den 15 maj!

Preliminärt program bifogas. Sprid gärna informationen vidare.

Varmt välkommen till Stockholm i augusti!


Ann Cederberg och Rickard Domeij

Språkrådet i Sverige

Fleiri færslur