Um Íslenska málnefnd

Íslensk málnefnd. 

 

Íslensk málnefnd starfar samkvæmt 6. grein laga nr. 61/2011, um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls:

 

Ráðherra skipar Íslenska málnefnd og er skipunartími nefndarinnar fjögur ár. 

 

Í Íslenskri málnefnd eiga sæti 16 menn. Auk þess er nefndinni heimilt að bjóða mönnum, einum eða tveimur, setu í nefndinni ef hún telur það nefndarstarfinu til gagns. Hver eftirtalinna tilnefnir einn mann í málnefndina: Ríkisútvarpið, Þjóðleikhúsið, Samtök móðurmálskennara, Rithöfundasamband Íslands, Blaðamannafélag Íslands, Íðorðafélagið fyrir hönd orðanefnda, Bandalag þýðenda og túlka, Staðlaráð Íslands, Upplýsing, félag bókasafns- og upplýsingafræðinga, Hagþenkir og Samband íslenskra sveitarfélaga. Samstarfsnefnd háskólastigsins tilnefnir tvo menn í málnefndina. Ráðherra skipar tvo nefndarmenn án tilnefningar og skal annar vera formaður og hinn varaformaður. Velferðarráðherra tilnefnir þar að auki einn fulltrúa úr röðum innflytjenda. Íslensk málnefnd skiptir með sér verkum.

 

Hlutverk Íslenskrar málnefndar er að veita stjórnvöldum ráðgjöf um málefni íslenskrar tungu á fræðilegum grundvelli og gera tillögur til ráðherra um málstefnu, auk þess að álykta árlega um stöðu íslenskrar tungu. Málnefndin getur átt frumkvæði að ábendingum um það sem vel er gert og það sem betur má fara við meðferð íslenskrar tungu á opinberum vettvangi. Íslensk málnefnd semur íslenskar ritreglur sem gilda m.a. um stafsetningarkennslu í skólum og ráðherra gefur út. Grundvallarbreytingar á ritreglum eru háðar samþykki ráðherra.

Skrifstofa Íslenskrar málnefndar er í Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Ráðherra setur reglugerð um nánari starfsemi Íslenskrar málnefndar.

 

Íslensk málnefnd er þannig skipuð, tímabilið 1. janúar 2020 til 31. desember 2023:

Ármann Jakobsson formaður, skipaður án tilnefningar

Eva María Jónsdóttir varaformaður, skipuð án tilnefningar

Anna Sigríður Þráinsdóttir, tilnefnd af Ríkisútvarpinu ohf.

Arnhildur Arnaldsdóttir, tilnefnd af Staðlaráði Íslands

Dagný Heiðdal, tilnefnd af Íðorðafélaginu

Hafsteinn Karlsson, tilnefndur af Sambandi íslenskra sveitarfélaga

Jóhann R. Kristjánsson, tilnefndur af Bandalagi þýðenda og túlka

Kristín Margrét Jóhannsdóttir, tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins

Luciano Dutra, tilnefndur af velferðarráðuneyti

Melkorka Tekla Ólafsdóttir, tilnefnd af Þjóðleikhúsinu

Sigríður Sigurjónsdóttir, tilnefnd af Samstarfsnefnd háskólastigsins

Steinunn Stefánsdóttir, tilnefnd af Blaðamannafélagi Íslands

Sverrir Árnason, tilnefndur af Samtökum móðurmálskennara

Sölvi Björn Sigurðsson, tilnefndur af Rithöfundasambandi Íslands

Þórður Sævar Jónsson, tilnefndur af Upplýsingu

 

Stjórn Íslenskrar málnefndar skipa:

Ármann Jakobsson formaður

Eva María Jónsdóttir varaformaður

Anna Sigríður Þráinsdóttir

Luciano Dutra

Steinunn Stefánsdóttir

 

 

Varamaður er: Jóhann R. Kristjánsson

 

Ritari og samverkamaður Íslenskrar málnefndar er Ágústa Þorbergsdóttir, agusta.thorbergsdottir [hjá] arnastofnun.is, deildarstjóri á Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

 

 

Fleiri færslur