Auglýsing 2021

Íslensk málnefnd

Auglýsing 2021

 

Reykjavík 16. nóvember 2021

Auglýst er eftir umsóknum um styrki úr Málræktarsjóði. Samkvæmt skipulagsskrá er tilgangur hans að:

a) að styrkja fjárhagslega nýyrða- og íðorðastarf í landinu,
b) að styrkja fjárhagslega starf orðanefnda sem vinna að þýðingum á tæknimáli eða
sérhæfðu máli,
c) að styrkja fjárhagslega útgáfu handbóka og leiðbeininga um málnotkun,
d) að styrkja fjárhagslega útgáfu kennsluefnis í íslensku,
e) að styrkja fjárhagslega útgáfu orðabóka,
f)  að veita einstaklingum, samtökum og stofnunum viðurkenningu fyrir málvöndun og
málrækt,
g) að styrkja með fjárframlögum hvers konar framtak sem verða má til þess að
markmiðum Málræktarsjóðs verði náð.

Þeim sem óska eftir að sækja um styrk er bent á að hafa samband við Jóhannes B. Sigtryggsson, framkvæmdastjóra sjóðsins, í tölvupósti, malraektarsjodur@gmail.com, og biðja um að fá sent umsóknareyðublað.

Umsóknum skal skila til framkvæmdastjóra eigi síðar en 16. janúar 2022 í tölvupósti, malraektarsjodur@gmail.com.

Nýjustu færslur